تبلیغات
آب مایه حیات کشاورزی - بررسی تأثیرمدیریت های کم آبیاری

آب مایه حیات کشاورزی

وَ أنزَلنا مِنَ السَّـماءِ مـاءً طَـهوراً وازآسمان آبی بس پاکیزه فرو فرستادیم. سوره فرقان آیه 48

در مناطق خشک و نیمه خشک، کمبود آب از عوامل اصلی کاهش تولید محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، کم‌آبیاری به عنوان یک راهبرد مدیریتی مهم برای تعدیل شرایط تنش آبی توصیه شده است. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر دو نوع مدیریت آبیاری (کم‌آبیاری سنتی و بخشی) بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک، فنولوژیک و راندمان مصرف آب گیاه گوجه‌‌فرنگی انجام شده است. به این منظور یک طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار آبیاری و چهار تکرار تعریف شد.

تیمارهای آبیاری شامل کم‌آبیاری DI75 و DI50 (به ترتیب تأمین 75 و 50 درصد نیاز آبی) بود که در آنها آب مورد نیاز گیاه به طور معمول به تمام محیط ریشه داده می‌شد و تیمارهای آبیاری بخشی PRD75 و PRD50 (تأمین 75 و50 درصد نیاز آبی) که آب مورد نیاز گیاه در هر بار آبیاری فقط به یک سمت محیط ریشه داده می‌شد و بخش تر و خشک به طور متناوب جابه‌جا می‌شدند. تیمار FI (تأمین 100 درصد نیاز آبی) نیز به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بیشترین راندمان مصرف آب (28/6 کیلوگرم بر متر مکعب) در تیمارPRD75 و کمترین راندمان (98/1کیلوگرم بر متر مکعب) در تیمار DI50 به دست آمد. راندمان مصرف آب در تیمار کم‌آبیاری معمولی (DI50) 67 درصد کاهش و در تیمار آبیاری بخشی ((PRD75 6/4 درصد افزایش نسبت به تیمار شاهد داشت. اندازه‌گیری وضعیت آب گیاه نشان داد که در تمام مراحل، همواره میزان آماس نسبی در تیمارهای PRD نسبت به تیمارهای DI بالاتر بود. نتایج تجزیه واریانس قطر روزنه برگ بیانگر معنی‌دار شدن اثر تیمارها در سطح 5 درصد بود. به‌طوری‌که با افزایش آب آبیاری، قطر روزنه‌ها نیز افزایش یافت. به علاوه قطر بازشدگی روزنه‌ها در تیمارهای آبیاری کامل و کم‌آبیاری سنتی بیشتر از تیمارهای آبیاری بخشی بود. از نظر تعداد روزنه در واحد سطح برگ، تیمار آبیاری کامل بیشترین و تیمارDI50 کمترین تعداد روزنه را دارا بودند (به ترتیب 04/10509 و 4/6904). از نظر خصوصیات فنولوژیک بین تیمارهای آبیاری به لحاظ درجه- روز مورد نیاز تا زمان میوه‌دهی و درجه- روز مورد نیاز تا زمان برداشت در سطح 5 درصد تفاوتی مشاهده نشد.

منبع : مجله علوم وفنون کشاورزی آب وخاک دانشگاه صنعتی اصفهان


نوشته شده در جمعه 12 فروردین 1390 ساعت 09:26 ب.ظ توسط فرزانه فتح آبادی نظرات |

اخرین مطالب
تصاویری ازتالاب های زیبا
آب = امانت
تنها درآمد طبیعت ایران در سال 90 ، پدرش بود!
دانستنی های آب
آبیاری کوزه ای چیست؟
دعوت به همایش
افزایش بارندگی هادرسال جدید
سیستم آبیاری کابلی
آغازی دوباره
مرکز بین المللی تحقیقات و فناوری آبیاری و زهکشی در ایران
استان پایلوت آبهای زیرزمینی
معرفی چند اثر درباره ی آب
یک کتاب
کمال
آزمایش آبیاری زیرسطحی سفالی
تغذیه آب های زیرزمینی
نقش سیلاب در غنی شدن خاک
نسل آینده ازآب سهمی دارد.
عواقب فرونشست زمین
نقش پساب هادرجبران کمبود آب
تصفیه‌خانه‌هاتوانایی كاهش شوری آب را ندارند.
سهل انگاری عامل نابودی
بحران آب درخاورمیانه وخروج آب ازمرزکشور
جمع آوری آب
عکس هایی ازشکاف زمین براثرافت سطح آب های زیرزمینی
کسری یک میلیارد مترمکعبی آب
غرفه نمونه
استفاده ازنانو تکنولوژی درعلوم آب وخاک
دوعامل خشکسالی
نقش گلخانه های خورشیدی درکشاورزی چین