تبلیغات
آب مایه حیات کشاورزی - چراکشاورزان انگیزه لازم راجهت استفاده ازآبیاری های نوین یاکشت های مکانیزه ندارند؟

آب مایه حیات کشاورزی

وَ أنزَلنا مِنَ السَّـماءِ مـاءً طَـهوراً وازآسمان آبی بس پاکیزه فرو فرستادیم. سوره فرقان آیه 48

کمترکشاورزوزارعی رادرروستاها واطراف شهرها خصوصاً شهرهای کوچک می توان دید که ازروش های آبیاری نوین یا کشت علمی وگلخانه ای استفاده کند.چرا؟

چه کنیم که به این روش ها رو آورند؟

1-بیشترکشاورزان افرادسنتی بوده وباهمان تفکرکارمی کنند وتغییردرروش

وایده آن هاکمی مشکل است.

 

2-وجود خرده مالک های زیاد درکناریکدیگر که امکان یکپارچه شدن زمین

وکشت نوین راسخت نموده است.

3-درآمدکم کشاورز به دلایلی همچون : پرجمعیت بودن خانواده- گرانی بذر،کود،

سم ودیگرلوازم کشاورزی.

4-پایین بودن سطح تحصیلات بسیاری ازکشاورزان که امکان مطالعه وتحقیق

درزمینه های آبیاری نوین وکشت های علمی راازآن هاسلب می کند.

5-کم کاری مسؤلان درزمینه برگزاری کلاس های عملی و آشناکردن کشاورزان

 باآبیاری های قطره ای و...

6-گران وپرهزینه  بودن تجهیزات آبیاری وکشت های گلخانه ای

7-اقلیم خشک وبادهای شدیدفصلی که مانع ازکشاورزی گلخانه ای می گردد.

8-تسهیلا ت ووام های کم بهره وسریع الوصول که کشاورز قادربه راه اندازی

مزارع با آبیاری نوین شود.

9-دولت آب رابه صورت صحیح وبانصب تجهیزات به مزرعه برساندوهزینه

 آن راازکشاورزان بگیرد.

10-تشویق مالی و... کسانی که ازروش های آبیاری  نوین وکشت های

گلخانه ای استفاده می کنند.

11-برپایی نمایشگاه های تجهیزات کشاورزی درشهرهای کوچک وبزرگ 

 برای آشنا شدن همه دستندرکاران کشاورزی.

12-تبلیغ وآموزش نحوه ی کاروصرفه جویی درآبیاری دررسانه ها وروستاها.

موارد فوق پس ازبحث وتبادل نظرباچندکشاورزواولیای دانش آموزان جمع آوری شده است.


نوشته شده در سه شنبه 13 اردیبهشت 1390 ساعت 09:14 ب.ظ توسط فرزانه فتح آبادی نظرات |

اخرین مطالب
تصاویری ازتالاب های زیبا
آب = امانت
تنها درآمد طبیعت ایران در سال 90 ، پدرش بود!
دانستنی های آب
آبیاری کوزه ای چیست؟
دعوت به همایش
افزایش بارندگی هادرسال جدید
سیستم آبیاری کابلی
آغازی دوباره
مرکز بین المللی تحقیقات و فناوری آبیاری و زهکشی در ایران
استان پایلوت آبهای زیرزمینی
معرفی چند اثر درباره ی آب
یک کتاب
کمال
آزمایش آبیاری زیرسطحی سفالی
تغذیه آب های زیرزمینی
نقش سیلاب در غنی شدن خاک
نسل آینده ازآب سهمی دارد.
عواقب فرونشست زمین
نقش پساب هادرجبران کمبود آب
تصفیه‌خانه‌هاتوانایی كاهش شوری آب را ندارند.
سهل انگاری عامل نابودی
بحران آب درخاورمیانه وخروج آب ازمرزکشور
جمع آوری آب
عکس هایی ازشکاف زمین براثرافت سطح آب های زیرزمینی
کسری یک میلیارد مترمکعبی آب
غرفه نمونه
استفاده ازنانو تکنولوژی درعلوم آب وخاک
دوعامل خشکسالی
نقش گلخانه های خورشیدی درکشاورزی چین